2020-03-30: Söndagsskoj är inställt så länge som Nybrokyrkans gudstjänster också är inställda – detta  på grund av risken för spridning av Coronaviruset. 

Söndagsskoj träffas varje söndag under arbetsterminerna kl 11 i samband med gudstjänsten.
– startar vårterminen söndagen 19 januari

Vi börjar i kyrksalen tillsammans med alla övriga gudstjänstdeltagare och är med också i barnrutan som är en viktig del av gudstjänsten. Efter det går vi ner till våra lokaler tillsammans med våra ledare och fortsätter våra samlingar i olika åldersgrupper.

Grupperna i söndagsskoj är för barn från 4 år.

Ansvariga ledare och kontaktpersoner för söndagsskoj är Katrin Olsson, Maria Enberg och Helena Hagdahl.

Här kan ni se filmen som söndagsskoj visade i samband med en tidigare avslutning.