Välkommen till Nybrokyrkans kör!

Vi är en kör som består av ca. 20 sångare. Vår repertoar består av andliga sånger ur den klassiska och moderna körlitteraturen.  Vanligtvis sjunger vi i församlingens gudstjänster och aktiviteter

För närvarande har vi ingen ordinarie körledare men vi brukar ha ett eller flera ”körprojekt” på gång.

För mer info, kontakta Nybrokyrkans expedition
info[at]nybrokyrkan.se    (Byt ut [at] mot @ för att maila oss, detta för att undvika spam-mail.)

023-107 95