Välkommen till Nybrokyrkans kör!

Vi är en kör som består av ca. 20 sångare. Vår repertoar består av andliga sånger ur den klassiska och moderna körlitteraturen.  Vanligtvis sjunger vi i församlingens gudstjänster och aktiviteter

För närvarande saknar vi egen körledare men brukar ha ett projekt ”på gång”.

Aktuellt projekt är att kören ska sjunga på Nybrokyrkans adventsgudstjänst 1 december 2019 kl 11.00! Inför detta tillfälle över kören följande dagar (se nedan) mellan 19.00 – 21.00 och med fikapaus i mitten. Projektets körledare är Ingrid Eriksson, Skattungbyn.

  • tisdag 12/11 kl 19 
  • tisdag 19/11 kl 19
  • måndag 25/11 kl 19
  • Uppsjungning söndag 1/12 kl 11

För mer info, kontakta Nybrokyrkans expedition
info[at]nybrokyrkan.se    (Byt ut [at] mot @ för att maila oss, detta för att undvika spam-mail.)

023-107 95