Välkommen att besöka oss! Vare sig du är van eller ovan gudstjänstbesökare, vare sig du är trygg eller osäker i din tro, vare sig du känner dig tillfreds eller tyngd i livet, önskar vi att det ska finnas rum rum för dig i Nybrokyrkans gudstjänster och samlingar.

Som regel firar vi gudstjänst varje söndag kl 11.00. Ibland firar vi ekumenisk gudstjänst i någon annan kyrka.

Här ser du ett övergripande program över gudstjänsterna september – november 2019

September
29 Sön 11.00 Gudstjänst

Oktober
06 Sön 11.00 Gudstjänst med nattvard
13 Sön 11.00 Gudstjänst
20 Sön 11.00 Gudstjänst
27 Sön 11.00 Gudstjänst

November
02 Sön 11.00 Gudstjänst med nattvard
10 Sön 11.00 Gudstjänst
17 Sön 11.00 Gudstjänst
24 Sön 11.00 Gudstjänst

December
01  Sön  11.00 Adventsgudstjänst
08 Sön 11.00 Gudstjänst
15  Sön  11.00 Gudstjänst
22 Sön 11.00 Gudstjänst
29 Sön 11.00 Gudstjänst