Välkommen att besöka oss! Vare sig du är van eller ovan gudstjänstbesökare, vare sig du är trygg eller osäker i din tro, vare sig du känner dig tillfreds eller tyngd i livet, önskar vi att det ska finnas rum rum för dig i Nybrokyrkans gudstjänster och samlingar.

Som regel firar vi gudstjänst varje söndag kl 11.00. Ibland firar vi ekumenisk gudstjänst i någon annan kyrka.

Tills vidare genomför Nybrokyrkan digitala gudstjänster via Youtube (förinspelade) eller via Zoom (direktsända).Hänvisar därför till hemsidans flik ”program” för att få rätt information om hur gudstjänsterna blir tillgängliga.