Välkommen att besöka oss! Vare sig du är van eller ovan gudstjänstbesökare, vare sig du är trygg eller osäker i din tro, vare sig du känner dig tillfreds eller tyngd i livet, önskar vi att det ska finnas rum rum för dig i Nybrokyrkans gudstjänster och samlingar.

Som regel firar vi gudstjänst varje söndag kl 11.00. Ibland firar vi ekumenisk gudstjänst i någon annan kyrka.

Oktober
Söndag   04 kl 11.00 Gudstjänst
Söndag   11  kl 11.00 Gudstjänst
Söndag   18 kl 11.00 Gudstjänst
Söndag   25 kl 11.00 Gudstjänst
Lördag    31 kl 11.00 Gudstjänst – Allhelgonadagen

November
Söndag   01 kl 18.00 Gudstjänst