Välkommen att besöka oss! Vare sig du är van eller ovan gudstjänstbesökare, vare sig du är trygg eller osäker i din tro, vare sig du känner dig tillfreds eller tyngd i livet, önskar vi att det ska finnas rum rum för dig i Nybrokyrkans gudstjänster och samlingar.

Som regel firar vi gudstjänst varje söndag kl 11.00. Ibland firar vi ekumenisk gudstjänst i någon annan kyrka.

Från och med söndagen 29/3 är söndagarnas gudstjänster inställda – på grund av risken för spridning av Coronaviruset.

Arbete pågår för att hitta andra former för gudstjänst. 

 

 

Här ser du ett övergripande program över gudstjänsterna i mars 2020

Mars år 2020
Från och med söndagen 29/3 är söndagarnas gudstjänster inställda – på grund av risken för spridning av Coronaviruset. Arbete pågår för att hitta andra former för gudstjänst. Se länk

 

Maj år 2020
03 Sön 11.00 Gudstjänst