Välkommen att besöka oss! Vare sig du är van eller ovan gudstjänstbesökare, vare sig du är trygg eller osäker i din tro, vare sig du känner dig tillfreds eller tyngd i livet, önskar vi att det ska finnas rum rum för dig i Nybrokyrkans gudstjänster och samlingar.

Som regel firar vi gudstjänst varje söndag kl 11.00. Ibland firar vi ekumenisk gudstjänst i någon annan kyrka.

Här ser du ett övergripande program över gudstjänsterna hösten 2018

Februari
03 Sön 11.00 Gudstjänst
10 Sön 11.00 Gudstjänst
17 Sön 11.00 Gudstjänst
24 Sön 11.00 Gudstjänst

Mars
03 Sön 16.00 Gudstjänst (OBS tiden)
10 Sön 11.00 Gudstjänst
17 Sön 11.00 Gudstjänst
24 Sön 11.00 Gudstjänst
31 Sön 11.00 Gudstjänst