Välkommen att besöka oss! Vare sig du är van eller ovan gudstjänstbesökare, vare sig du är trygg eller osäker i din tro, vare sig du känner dig tillfreds eller tyngd i livet, önskar vi att det ska finnas rum rum för dig i Nybrokyrkans gudstjänster och samlingar.

Som regel firar vi gudstjänst varje söndag kl 11.00. Ibland firar vi ekumenisk gudstjänst i någon annan kyrka.

Här ser du ett övergripande program över gudstjänsterna våren 2019

April
19 Fre 11.00 Långfredagsgudstjänst
21 Sön 11.00 Påskdagsgudstjänst
28 Sön 11.00 Gudstjänst

Maj
05 Sön 11.00 Gudstjänst
12 Sön 11.00 Gudstjänst
19 Sön 11.00 Gudstjänst
26 Sön 11.00 Gudstjänst

Juni
02 Sön 18.00 Kvällsgudstjänst