Välkommen att besöka oss! Vare sig du är van eller ovan gudstjänstbesökare, vare sig du är trygg eller osäker i din tro, vare sig du känner dig tillfreds eller tyngd i livet, önskar vi att det ska finnas rum rum för dig i Nybrokyrkans gudstjänster och samlingar.

Som regel firar vi gudstjänst varje söndag kl 11.00. Ibland firar vi ekumenisk gudstjänst i någon annan kyrka.

Från och med söndagen 29/3 är söndagarnas gudstjänster i Nybrokyrkan inställda – på grund av risken för spridning av Coronaviruset.

Istället genomförs varje söndag kl 11.00 en vandringsgudstjänst i smågrupper på Nybrokyrkans sommarhem Gullnäsgården.
Klicka här för mer info