Nattvardsandakter kommer att erbjudas på ett säkert covid-19 anpassat sätt vid två tillfällen

Se vidare under flik ”Program” på denna hemsida