Barn och ungdomar tillbringar mycket av sin tid inom föreningslivet. Det betyder att barn och ungdomar vistas i miljöer där övergrepp kan förekomma. Men det kan också betyda att barn och ungdomar hittar någon vuxen att anförtro sig åt om övergrepp som skett någon annanstans. Det ställer stora krav på ledarna i föreningslivet, som måste vara medvetna om att övergrepp förekommer och vara beredda att reagera och agera när så sker.

Trygga Möten är en kurs framtagen av Scouterna för alla som jobbar med barn och unga och som handlar om att skapa en trygg och säker verksamhet fri från övergrepp.

I equmenia Falun har vi genomfört två kurser i Trygga Möten under våren 2015. Kursledare har varit Jens Marklund.

Trygga Möten erbjuder också en gedigen webbkurs som tar ca 1.5h att genomföra.

Läs mer på www.tryggamoten.se

webb