Här finns handlingarna för Nybrokyrkans årsmöte tillgängliga för nedladdning.

Ta fram lösenordet som finns i mail/brev som skickats under vecka 6.

Klicka här