Nybrokyrkans församling i Falun bildades 2012 av Missionskyrkan och Gruvriskyrkan i Falun. Här kan du läsa de två församlingarnas historia.

Historik över Falu Baptistförsamling

Baptismen är en internationell rörelse. Den är sprungen ur 1500-talets reformation i Tyskland och i Schweiz. Under 1800-talet hämtade svensk baptism sin inspiration från Tyskland, England och speciellt från USA.

– 1864  sker det första baptistdopet i Falun den 25 september och Falu Baptistförsamling bildas.
– 1877 har församlingen sina gudstjänster i olika fastigheter på Elsborg och väster om Faluån.
– 1877 under julen invigs Salemkapellet, byggt på hörntomten Svärdsjögatan – Bergmästargatan.
– 1916  17 december står det nya Salem (Salemkyrkan) färdig på Svärdsjögatan i anslutning till Salemkapellet, som blir församlingen lilla sal.
– 1989  i maj säljs Salemkyrkan till Falu Pingstförsamling. Baptistförsamlingen flyttar till Johanneskyrkan – en tillfällig lösning.
– 1992 på våren upphör Borlänge Baptistförsamling, som enskild församling och förenas med Falu Baptistförsamling med namnet Falun –Borlänge Baptistförsamling.
– 2003  16-17 januari  inviger församlingen sin nya kyrka på Gruvriset – Gruvriskyrkan.
– 2009  20 april äger namnbyte rum från Falun – Borlänge Baptistförsamling till Falu Baptistförsamling.
– 2011 i mars säljs Gruvriskyrkan till Madeleine Almquist, som startat en förskola där.  Kyrkan används också som gudstjänstlokal för för-samlingen Falukyrkan.
– 2012 2 juni förenas Falu Baptistförsamling och Falu Missionsförsamling till Nybrokyrkans församling i den gamla Missionskyrkan i hörnet av Nybrogatan  –  Promenaden. 

Historik över Falu Missionsförsamling

Församlingen har sina rötter i 1800-talets folkväckelse och folkrörelsetradition. Redan från 1840-talet samlades 30-40 falubor till andlig uppbyggelse i en verkstadslokal, och senare i Isaksalen.

– 1867 den 2 november bildas församling.
– Man samlas i den s k gröna stugan i Gamla Herrgården, vilken köptes in redan 1865. Denna sal har senare använts av Frälsningsarmén och Pingstförsamlingen i Falun.
– 1876 växer ett socialt engagemang fram med ansvar för de nödlidande i Falun. Ett engagemang som med åren även kommer att omfatta Europa och världen. De globala perspektiven finns tidigt med genom engagemang för mission i anda länder.
– 1879 byggs och invigs församlingens första missionshus vid Promenaden på den tomt som inköpts ett år tidigare.
– 1909 firas Selma Lagerlöf på sin 50-årsdag i Missionshuset.(Följande år får hon nobelpriset i litteratur.)
– 1911 byggs huset om och kallas sedan Missionskyrkan.
– 1912 invigs den nyrestaurerade Missionskyrkan.
– 1927 hyrs sommargården Gullnäs, för att sedan inköpas 1930. Ett flertal tillbyggnader har gjort sen dess.
– 1958 säljs den gamla Missionskyrkan till Falu stad för att användas som skollokaler.
– 1959 byggs den nuvarande kyrkobyggnaden på en granntomt.
– 1983 utsätts kyrkan för en brand. Kyrkan restaureras och återinvigs året därpå. Den gamla Missionskyrkan rivs för att ge plats åt nya Kristinehallen.
– 2012 Missions- och baptistförsamlingarna i staden går samman och bildar ny församling under namnet Nybrokyrkans församling i Falun.