Här lämnas information om hur Nybrokyrkans verksamhet påverkas av de regler som samhället ställer upp för smittskydd med anledning av Coronaviruset

Har du tillgång till Facebook – sök med ”Nybrokyrkan” – där finns också motsvarande information

På Youtube finns också material från Nybrokyrkan – sök med ”Nybrokyrkan Falun”

Informationen på denna sida lämnas i fyra delar

 1. ”Ny information” senast lämnad information – med datum för publicering
 2. ”Länkar mm”  länkar till gudstjänster, andakter mm. Uppdateras efter hand
  1. Länkar från Nybrokyrkan
  2. Länkar från Equmeniakyrkan centralt
  3. Församlingsinfo
  4. Inställd verksamhet
  5. Att läsa
 3. ”Verksamhet som fortgår” information om verksamhet som fortgår hos Nybrokyrkan
  1. Equmenia Falun
  2. Uthyrning till externa hyresgäster
 4. ”Tidigare lämnad information” information som lämnats tidigare – också med datum för publicering
  1. Daterad information

1. Ny information

2020-12-10

De skärpta råd med anledning av corona-pandemin och som nu gäller medför att gudstjänster och övriga samlingar i Nybrokyrkan ställs in.


2. Länkar mm

2.1 Länkar från Nybrokyrkan

Länk till Nybrokyrkans Youtube-kanal

TONÅR TIPSAR

Bönesamlingar tisdagar 10:00 och torsdagar 18:30 – se senaste församlingsbrevet från Nybrokyrkans. Där finns information för digital anslutning

Vi fortsätter att utveckla de tekniska möjligheterna så att fler får del av budskapet att Jesus Kristus är Herre oavsett om världen är i gungning eller inte. Sluta inte att be och sluta inte att se möjligheter

2.2 Länkar från Equmeniakyrkan övrigt

Från Equmeniakyrkan centralt – se länkar till gudstjänster

”Vem är den mannen”  musikal från Frikyrkan i Insjön – kommer att sändas via nätet – Långfredagen kl 19.00 och Påskdagen kl 19.00
OBS – det finns flera bud om vilken tid sändningen startar, börja därför kolla redan kl 18.00 om sändningen börjat. Länk: www.frikyrkan.se/musikal 

2.3 Församlingsinfo Nybrokyrkan

Vill du lämna en ”Corona-kollekt”  till Nybrokyrkan kan du göra det utifrån följande alternativ:

 • swisha ett belopp till 123 257 1750 ange ”kollekt”
 • sätt in en summa på bankgiro 373-5206 – ange även här ”kollekt”.

Känner du oro eller vill samtala med någon,
ta kontakt med
vik. församlingsföreståndare Sayuri Kikuchi 073-81 80 555

2.4 Inställd verksamhet:

 • Gemensamma bönesamlingar i  Nybrokyrkan.
 • Nybrokyrkans expedition är stängd tills vidare. Telefonsvarare avlyssnas regelbundet, likaså läses mail till info@nybrokyrkan.se

2.5 Att läsa:

Nybrokyrkans ställningstagande –  läs dokument Nybrokyrkan och Coronaviruset
I dokumentet finns också länk till Equmeniakyrkan centralt och till Folkhälsomyndigheten

Apostlagärningarna i karantän – läs text av Jenny Dobers, regional kyrkoledare här


 

3. Verksamhet som fortgår

3.1 Equmenia Falun

fortsätter med sin ungdomsverksamhet. Har du frågor – kontakta vår ungdomsledare – se konktaktinfo under flik ”Kontakt” ovan.

3.2 Uthyrning till externa hyresgäster

fortsätter som vanligt, där hyresgästen dock ses som fullt ansvarig för att de rekommendationer som är kopplade till Coronaviruset också efterlevs.

 • Ingen servering erbjuds.
 • Inte heller garanteras service för bild och ljud.
 • I samband med uthyrning är det viktigt att hyresgäst efter genomförd samling torkar av handtag mm.

4. Tidigare lämnad information

2020-11-13:

Med anledning av rådande pandemi och de särskilda restriktioner för region Dalarna som i går, den 12 november, utfärdades av folkhälsomyndigheten samt en samma dag meddelad rekommendation från Equmeniakyrkans nationella krisgrupp stänger Nybrokyrkan ned all mötesverksamhet till och med den 10 december. Undantag gäller verksamhet för barn födda efter 2005 om ledargruppen bedömer att samlingar kan ske med god riskbegränsning.

2020-10-02:

Gudstjänster
Från 4 oktober kommer Nybrokyrkan att fira gudstjänst i sin kyrka – Nybrokyrkan på Promenaden 35 i Falun

Gudstjänsterna organiseras och genomförs anpassade till gällande regler för Coronaviruset/Covid 19

2020-08-20:

Gudstjänster
Nybrokyrkan förlänger gudstjänstperioden på Gullnäsgården fram till 30/9. Gudstjänsterna genomförs utifrån de rådande restriktioner från Folkhälsomyndigheten

Medtag egen fikakorg och kläder efter väder.

Nattvardsfirande
Nattvardsandakter är efterfrågat och kommer att erbjudas på ett säkert covid-19 anpassat sätt vid två tillfällen.

Tillfällen för dessa – se under flik ”Program” på denna hemsida

Församlingshelg på Ensro är inställd

2020-05-16:

Uppdaterad länk till Nybrokyrkans Youtube-länk

2020-06-15:

Nybrokyrkan flyttar sin verksamhet till församlingens sommargård Gullnäs. Klícka här för mer info

2020-05-16:

Uppdaterad länk till Nybrokyrkans Youtube-länk

 • Gudstjänstvandring tema Bön
 • Info om gemenskapsdag i höst

Handledning till gudstjänstvandring på Gullnäs med tema Bön – klicka här

Information om Gemenskapsdag i höst – klicka här

 

 

2020-05-03:

Från och med kl 11.00 söndag 3/5 finns en ny  gudstjänstvandring tillgänglig på Gullnäsgården. Starten sker vid bommen och rör sig över området. Ta med dig fika och starta din gudstjänst när du vill under veckan. Gudstjänstordning finns vid bommen.

Välkommen!

2020-04-26:

Med start igår (25/4) kan du gå en gudstjänstvandring på Gullnäsgården. Starten sker vid bommen och rör sig över området. Ta med dig fika och starta din gudstjänst när du vill under veckan. Gudstjänstordning finns vid bommen.

Välkommen!

2020-04-12:

Påskdagspredikan med André Kikuchi upplagd på Youtube

2020-04-10:

Långfredagspredikan med André Kikuchi upplagd på Youtube

2020-04-09:

Reflektionsvandring på Gullnäs

På Gullnäsgården finns nu uppsatt en Reflektionsvandring. Start vid bommen vid infarten till Ullnäsgården

Om det inte är läge för besök på Gullnäs så finns vandringens reflektioner också på Nybrokyrkans anslagstavla – den mot Promenaden

 

 

 

Musikal från Frikyrkan i Insjön 

”Vem är den mannen” – kommer att sändas via nätet
– Långfredagen kl 19.00 och Påskdagen kl 19.00
OBS – det finns flera bud om vilken tid sändningen startar, börja därför kolla redan kl 18.00 om sändningen börjat.

Länk: www.frikyrkan.se/musikal 

2020-04-05:

Länkar från Nybrokyrkan upplagda (se ovan)

2020-04-03:

Förtydligande om inställda gudstjänster – gäller även påskhelgens tillfällen

Nybrokyrkans expedition är stängd tills vidare men telefonpassning (023-107 95) finns tisdagar och torsdagar mellan 9-11. Övriga tider går det att komma i kontakt med expeditionen via telefonsvarare (023 107 95) eller via email
info@nybrokyrkan.se

 

2020-04-02:

 • Inställt Trivselträffar onsdagar 18/3, 25/3, 1/4, 8/4, 15/4, 22/4, 29/4 och 6/5 – dvs alla återstående träffar under vårterminen 2020
 • Inställt Stickcafé torsdagar 19/3 och 2/4 och 16/4

2020-03-31:

Beslutades att tills vidare ställa in alla gudstjänster och gemensamma bönesamlingar i  Nybrokyrkan
Arbete pågår med att hitta alternativa lösningar för genomförande av dessa samlingar.

Viktigt att säga är att vi inte stänger ner utan snarare ställer om och försöker hitta nya sätt att mötas.

Equmenia i Falun fortsätter med sitt ungdomsarbete som tidigare planerat.

2020-03-30:

Tisdagarnas bönesamling i kyrkan kl 10.00 för gemensam bön är tills vidare inställda
Arbete pågår för att hitta en annan lösning så att samlingarna kan fortsätta men i annan form

2020-03-28:

Torsdagarnas bönesamling i kyrkan kl 18:30 för gemensam bön är tills vidare inställda
Arbete pågår för at hitta en annan lösning så att samlingarna kan fortsätta men i annan form

2020-03-27 kl 19:00

Gudstjänst 29 mars är inställd. Från och med söndag den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Beslutet fattades av regeringen under fredagen (27 mars) och är föranlett av risken kring spridning av Coronaviruset.