Här lämnas information om hur Nybrokyrkans verksamhet påverkas av de regler som samhället ställer upp för smittskydd med anledning av Coronaviruset

Har du tillgång till Facebook – sök på ”Nybrokyrkan”. Där finns hälsningar från vår pastor André Kikuchi

Här finns finns länkar till gudstjänster,  mm som förmedlas av Equmeniakyrkan centralt

Här kommer också framöver publiceras information om alternativa lösningar för att upprätthålla Nybrokyrkans gudstjänster, bönesamlingar etc.

2020-03-31:

Beslutades att tills vidare ställa in alla gudstjänster och gemensamma bönesamlingar i  Nybrokyrkan
Arbete pågår med att hitta alternativa lösningar för genomförande av dessa samlingar.

Equmenia i Falun fortsätter med sitt ungdomsarbete som tidigare planerat.

2020-03-30:

Tisdagarnas bönesamling i kyrkan kl 10.00 för gemensam bön är tills vidare inställda
Arbete pågår för at hitta en annan lösning så att samlingarna kan fortsätta men i annan form

2020-03-28:

Torsdagarnas bönesamling i kyrkan kl 18:30 för gemensam bön är tills vidare inställda
Arbete pågår för at hitta en annan lösning så att samlingarna kan fortsätta men i annan form

2020-03-27 kl 19:00

Gudstjänst 29 mars är inställd. Från och med söndag den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare. Beslutet fattades av regeringen under fredagen (27 mars) och är föranlett av risken kring spridning av Coronaviruset.


Känner du oro eller vill samtala med någon,
ta kontakt med
Pastor André Kikuchi 070-3080497

Tidigare lämnad information

Fortsatt verksamhet:

Har du tillgång till Facebook – sök på ”Nybrokyrkan”. Där finns hälsningar från vår pastor André Kikuchi

Från Equmeniakyrkan finns länkar till gudstjänster, andakter mm – klicka här!

Kan du inte komma till gudstjänsten men vill lämna kollekt – Swisha till 123 257 1750 ange ”kollekt” eller sätt in en summa på bankgiro 373-5206 – ange även här ”kollekt”.

Uthyrning till externa hyresgäster sker som vanligt, där hyresgästen dock ses som fullt ansvarig för att de rekommendationer som är kopplade till Coronaviruset också efterlevs. Ingen servering erbjuds. Ej heller garanterad service för bild och ljud. I samband med uthyrning är det viktigt att torka handtag mm.

Inställd verksamhet:

  • Trivselträffar onsdagar 18/3, 25/3, 1/4, 8/4, 15/4, 22/4, 29/4 och 6/5 – dvs alla återstående träffar under vårterminen 2020
  • Stickcafé torsdagar 19/3 och 2/4 och 16/4

Att läsa:

Nybrokyrkans ställningstagande –  läs dokument Nybrokyrkan och Coronaviruset
I dokumentet finns också länk till Equmeniakyrkan centralt och till Folkhälsomyndigheten

Apostlagärningarna i karantän – läs text av Jenny Dobers, regional kyrkoledare här