”Guds kärlek är som stranden” – Ett program om Anders
Frostenson med Jan Åberg, Hedemora

http://www.nybrokyrkan.se/wp-content/uploads/2018/09/2018-09-19-Affisch-trivselträff.pdf