Trivselträff i Centrumkyrkan ”Sång och musik Sjung gärna med!” Hugo Smids, Orsa