”Barnboken, början till mitt livslånga läsande” Sylvi Karlberg. Årsmöte för RPG Falun