”Om sångarpastorn Artur Eriksson” med
Erik Ström och Stig Andersson