Trivselträff i Centrumkyrkan
”Min resa genom livet” Sivert Edorsson, Orsa