Trivselträff i Centrumkyrkan

”Glad att få leva Sören Janssons sånger och dikter”
Stefan Larsson, Orsa