Gudstjänsterna i Nybrokyrkan är tills vidare pausade – detta på grund av risken för spridningen av Coronaviruset.

Alternativa lösningar – se vidare under denna hemsidas meny ”Nybrokyrkan och Coronaviruset”.