Kvinnor i Jerusalem” Malin Cederholm, frälsningsofficer i Falun. Avgift 60 kr