Svängkören (Nybrokyrkans kör och Missionskyrkans kör i Borlänge) övar i Missionskyrkan i Borlänge