Välkommen, du som kan, att tillsammans med andra fira gudstjänst utomhus. Vi följer myndigheternas föreskrifter om avstånd och hänsyn.

Efter en introduktion vid infarten går vi i små, glesa grupper till varsin station inom området. Vandringsgudstjänsten innehåller fem stationer. Ta med egen kaffekorg om du vill avsluta samlingen med ett ”utspritt kyrkfika”.