Klicka här för att få upp Nybrokyrkan på Youtube – välj 1:a advent