Direktsänd gudstjänst via zoom. Temat är Livets bröd och vi firar midfastosöndag. I gudstjänsten kommer vi gästas av pastorskandidat Frida Fritzon som predikar och leder i bön och information kring pastors- och diakonutbildningen på EHS, Bromma. Vi får möjlighet att särskilt ge gåvor till utbildningen, den del som inte finansieras av statliga bidrag. Det handlar framför allt om retreater, gudstjänstfirande, andligt forum och teologgruppsträffar. Det finns också möjlighet att köpa tidningen Årsringar, mer information om detta kommer i gudstjänsten och här på hemsidan. Hälften av tidningens intäkter går till pastorsutbildningen i Kongo-Kinshasa och hälften till Sverige.

https://us02web.zoom.us/j/3843810189?pwd=SnVURTZSQktLMzF1Wjcxa2cwQ1YvZz09

Meeting ID: 384 381 0189
Lösenord: 352021

Medverkande:

Frida Fritzon
Solveig Blid