Förinspelad gudstjänst som sänds via Youtube på temat Kampen mot ondskan. Hur ser vi på ondska idag? Finns ondska och finns godhet? Var söker vi för att finna det goda?

Klicka här för att att få upp Nybrokyrkan på Youtube – välj gudstjänst 7 mars