Förinspelad gudstjänst som sänds via Youtube.

Temat är Nåd och tjänst.

Medverkande:
Predikan Per Olof Svärdhagen
Musik Ulrika Winninge m.fl.

Klicka här för att att få upp Nybrokyrkan på Youtube – välj gudstjänst 31 januari