Förinspelad gudstjänst som sänds via Youtube

Klicka här för att att få upp Nybrokyrkan på Youtube – välj gudstjänst 17 januari