Gudstjänst Predikan André Kikuchi Mötesledare Britta Gustafsson Musik Ulrika Winninge
Förbön för nye sjukhuspastorn