Gudstjänsten inställd på grund av risken för spridning av Corona-viruset