Församlingens årshögtid, predikan André Kikuchi

Sång av Nybrokyrkans kör under ledning av Ingrid Eriksson

Vid orgeln Mats Åberg