Predikan Lars-Olof Råsmark, Svärdsjö
Musik Mats Åberg
Sång SPF-kören i Falun