Efter gudstjänst – församlingsforum

Styrelsen har sedan en tid planerat att som en komplettering till det traditionella församlingsmötet införa vad vi kallar Församlingsforum. Det avser att ge information från styrelsen och möjligheter för medlemmar att ställa frågor och att ge synpunkter på verksamheten och att göra det i en mindre formell form. Nu när vi börjar hitta former för att åter mötas i kyrkan är det möjligt att inbjuda till ett sådant forum. Dessutom är tidpunkten lämplig eftersom det finns en hel del att informera om.

Har du inte möjlighet att närvara eller vill avstå av något skäl kommer du att delges informationen i efterhand.

Välkomna på Församlingsforum direkt efter gudstjänsten kommande söndag, den 18 oktober!

För styrelsen

Per Broman, ordförande