I gudstjänsten predikar André Kikuchi, Luleå, Sång Nybrokyrkans kör under ledning av Albin Karlsson, musik Ulrika Winninge