En vanlig kväll startar kl 19.00 med program. Vid ca 21.00 fikar vi och sedan avslutar vi med en andakt. Efter andakten är det fritt att vara kvar i kyrkan för att hänga, spela spel, pingis eller något annat.

Tonårskvällarna är för dig som går i åk 7 och uppåt.

Tonår 2019 startar höstterminen fredag 30 augusti kl 19.00. Därefter jämna veckor – om inget annat anges.

För september och oktober månader tonår kl 19.00 fredagarna 27/9, 11/10 och 25/10