Öppna förskolan Pärlan är tills vidare stängd under höstterminen 2020 på grund av risken för spridning av Coronaviruset 

Öppna förskolan Pärlan
En populär mötesplats för barn, föräldrar, mor- och farföräldrar samt andra anhöriga.

Pärlan är öppen varje tisdag och fredag mellan 9.00 – 12.00 under skolterminen.

Vi har rymliga lokaler med goda ytor för fri lek. Vid 10.00 har vi en sångstund med en liten andakt och efter det finns möjlighet till fika och att dela en god gemenskap.

Ansvarig ledare för öppna förskolan är Gunnel Bergdahl

Välkommen!