eq

 

Equmenia Falun är Nybrokyrkans barn och ungdomsarbete.

Styrelsen består av:
Jan Svärdhagen
Maria Andersson
Henrik Gustafsson
Aron Wallin
Ulrika Westin
Max Norberg
Liv Engberg
Kassör: Sture Elnäs.

Equmenia Falun – där barn och unga växer i mötet med varandra och Jesus.
Equmenia Falun bedriver verksamhet för barn och unga utifrån den kristna trons bekännelse att Gud har kärlek till varje människa på vår jord och i vår stad. Det gör att vi vill bedriva verksamhet där alla ska känna sig sedda och välkomna, samt där man får upptäcka och utforska den kristna tron. Vi önskar att Equmenia Falun är en plats för gemenskap, för växande och för lärjungaskap.

Gemenskap – alla är välkomna att vara en del av Equmenia Falun
Ingen är viktigare än någon annan, till vår verksamhet får du komma som du är. Troende eller inte, lång eller kort, fotbollsintresserad eller utan några speciella intressen. Vi vill att du som deltagare ska känna glädje att vara en del av vår förening. Vi är en demokratiskt organiserad förening och här spelar din åsikt roll.

Växande – vi längtar efter att få växa
I den verksamhet vi bedriver är vår fasta övertygelse att du kommer att lära känna dig själv bättre. I gemenskapen med andra och i mötet med andra människor upptäcker vi mer av vilka vi är och i mötet med Gud så ser vi att vi är en viktig del av skapelsen. Men vi är också en förening som hela tiden vill växa. Guds tanke med sin kyrka är att vi ska vara goda förebilder och kompisar, så att fler vill komma och vara med. I vår verksamhet får du vara med och bidra och pröva dina vingar som ledare.

Lärjungaskap – Gud har en tanke med alla människor på denna jord.
Vi tror att Gud har kärlek till varje människa och att han säger till oss alla: ”Kom och följ mig.” I vår verksamhet får vi upptäcka mer av vem Gud är och vad han har med våra liv att göra. Vi får upptäcka de gåvor han lagt ner i oss och vi får träna på att be och att på olika sätt leva tillsammans med honom.

Klicka här för att ladda ned vår målbeskrivning som PDF.