Vår församlingsföreståndare kommer att vara föräldraledig från 19 december till 18 juli. För att hantera den vakans som uppstår har församlingen beslutat att anställa Sayuri Kikuchi som vikarierande församlingsföreståndare under motsvarande tid – ett beslut som kändes självklart och som kunde tas i glädje. Vi hälsar henne välkommen in i denna roll.