Inställt. Stängt.

Läs domsöndagens predikan genom att klicka här Predikan Domsöndagen 22.11 2020

De är ord som möter oss nästan överallt idag. Alla ska vara med och hindra spridningen av coronaviruset.
Våra gudstjänster är inställda.
Men evangelium är inte inställt!
Kommande söndag, domsöndagen, skulle jag ha predikat i gudstjänsten. Nu är predikan inställd! Men då jag kommit så pass långt i mina tankar, så skrev jag ner det jag ville säga.

Bönen är inte inställd!
Den 22 november inbjuder ledare från alla kyrkofamiljer till en nationell bönedag.
Inbjudan lyder:

Vi är i behov av
 ett stopp för pandemins framfart,
botemedel för smittan,
styrka och ork till alla som drabbas,
tröst till de som sörjer,
att fler får en personlig relation till Jesus Kristus.

Låt oss ta del av evangelium! Låt oss be!

/Per Olof Svärdhagen