Med anledning av rådande pandemi och de särskilda restriktioner för region Dalarna som i går, den 12 november, utfärdades av folkhälsomyndigheten samt en samma dag meddelad rekommendation från Equmeniakyrkans nationella krisgrupp stänger Nybrokyrkan ned all mötesverksamhet till och med den 10 december. Undantag gäller verksamhet för barn födda efter 2005 om ledargruppen bedömer att samlingar kan ske med god riskbegränsning.