Hildning Asker Sjöberg har tillträtt tjänsten som vaktmästare på Nybrokyrkan