Välkommen till Nybrokyrkans kör!

Vi är en kör som består av ca. 20 sångare. Vår repertoar består av andliga sånger ur den klassiska och moderna körlitteraturen. Vanligtvis sjunger vi i församlingens gudstjänster och aktiviteter, men ibland har vi andra projekt också. Vi övar i stort sett en dag i veckan mellan 19:00-20:45 med fikapaus i mitten.

info[at] nybrokyrkan.se
023-107 95