Välkommen till Nybrokyrkans kör!

Vi är en kör som består av ca. 20 sångare. Vår repertoar består av andliga sånger ur den klassiska och moderna körlitteraturen. Vanligtvis sjunger vi i församlingens gudstjänster och aktiviteter, men ibland har vi andra projekt också. Vi övar i stort sett en dag i veckan mellan 19:00-20:45 med fikapaus i mitten. Vi får ny körledare till hösten 2018 och planering pågår vilken veckodag som blir lämpligast

Vill du ha mer information så kontakta Nybrokyrkans expedition
info[at] nybrokyrkan.se
023-107 95