Välkommen att besöka oss! Vare sig du är van eller ovan gudstjänstbesökare, vare sig du är trygg eller osäker i din tro, vare sig du känner dig tillfreds eller tyngd i livet, önskar vi att det ska finnas rum rum för dig i Nybrokyrkans gudstjänster och samlingar.

Som regel firar vi gudstjänst varje söndag kl 11.00. Ibland firar vi ekumenisk gudstjänst i någon annan kyrka.

Här ser du ett övergripande program över gudstjänsterna sommaren 2018

Juni
03 Sö  11.00 Ekumenisk gudstjänst på Stora Torget, Falun ”Du vet väl om att du är värdefull” Predikan Anders Mogård Sång och vittnesbörd från olika församlingar
10 Sön 11.00 Första sommargudstjänsten på Gullnäs
17 Sön  11.00 Sommargudstjänst på Gullnäs
24 Sön  11.00 Sommargudstjänst på Gullnäs

Juli
01 Sön  11.00 Sommargudstjänst på Gullnäs
08 Sön  11.00 Sommargudstjänst på Gullnäs
15 Sön  11.00 Sommargudstjänst på Gullnäs
22 Sön  11.00 Sommargudstjänst på Gullnäs
29 Sön  11.00 Sommargudstjänst på Gullnäs

Augusti
05 Sön  11.00 Sommargudstjänst på Gullnäs
12 Sön  11.00 Sommargudstjänst på Gullnäs
19 Sön  11.00 Sommargudstjänst på Gullnäs