Välkommen att besöka oss! Vare sig du är van eller ovan gudstjänstbesökare, vare sig du är trygg eller osäker i din tro, vare sig du känner dig tillfreds eller tyngd i livet, önskar vi att det ska finnas rum rum för dig i Nybrokyrkans gudstjänster och samlingar.

Som regel firar vi gudstjänst varje söndag kl 11.00. Ibland firar vi ekumenisk gudstjänst i någon annan kyrka.

Här ser du ett övergripande program över gudstjänsterna våren 20178

 

December
10 Sö 11.00 Gudstjänst med söndagsskola, scout och tonår Elin Lagerhäll med ledare Equmenias julbasar
17 Sö 11.00 Gudstjänst Matt 11:2-11 Nattvard Elin Lagerhäll Missionsoffer
24 Sö 11.00 Julbön Samling vid krubban
24 Sö 23.00 Julnattsgudstjänst ”Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus”. Per Olof Svärdhagen Ulrika Winninge
31 Sö 11.00 Gudstjänst på Nyårsafton Hebr 13:8 Nattvard Per Olof Svärdhagen

Januari 2018
01 Må 18.00 Nyårsdagen ”Ekumenisk mässa för fred” Stora Kopparbergs kyrka
07 Sö 11.00 Gudstjänst Matt 3:13-17 Per Olof Svärdhagen
10 On  18.15 Vardagsmässa Nattvard
14 Sö   11.00 Gudstjänst med nattvard, Joh. 2:1-11 Predikan Per Olof Svärdhagen
21 Sö   11.00 Gudstjänst på Bibelns dag Elin Lagerhäll m.fl. Representanter från Gideoniterna Utgångskollekt
24 On  18.15 Vardagsmässa Nattvard
28 Sö   11.00 Gudstjänst med nattvard, Matt. 20:1-16  Predikan Per Olof Svärdhagen

Februari 2018
4 Sö    11.00 Gudstjänst Luk. 2:22-40 Predikan Lars-Olov Råsmark
7 On   18.15 Vardagsmässa Nattvard
11 Sö   11.00 Gudstjänst