Välkommen att besöka oss! Vare sig du är van eller ovan gudstjänstbesökare, vare sig du är trygg eller osäker i din tro, vare sig du känner dig tillfreds eller tyngd i livet, önskar vi att det ska finnas rum rum för dig i Nybrokyrkans gudstjänster och samlingar.

Som regel firar vi gudstjänst varje söndag kl 11.00. Ibland firar vi ekumenisk gudstjänst i någon annan kyrka.

Här ser du ett övergripande program över gudstjänsterna hösten 2017 

Oktober
01 Sö 11.00 Gudstjänst  Upp. 5:11-14. Nattvard Per Olof Svärdhagen  Sång Maria Andersson
08 Sö 11.00 Gudstjänst Luk 19:37-40 Per Olof Svärdhagen
15  Sö 11.00 Gudstjänst ”Hör, du som har öron att lyssna i tro.” Predikan Carl-Olov Hultby Sång Nybrokyrkans kör
22 Sö 11.00 Gudstjänst Mark. 2:1-12 Nattvard Predikan Per Olof Svärdhagen Sång av vokalgrupp
29 Sö 11:00 Gemensam gudstjänst i Bjursås Missionskyrka Tomas Magnusson m fl.