Välkommen att besöka oss! Vare sig du är van eller ovan gudstjänstbesökare, vare sig du är trygg eller osäker i din tro, vare sig du känner dig tillfreds eller tyngd i livet, önskar vi att det ska finnas rum rum för dig i Nybrokyrkans gudstjänster och samlingar.

Som regel firar vi gudstjänst varje söndag kl 11.00. Ibland firar vi ekumenisk gudstjänst i någon annan kyrka.

Här ser du ett övergripande program över gudstjänsterna våren 2018

April 
01 Må   11.00 Påskdag Gudstjänst ”De fann att stenen var bortrullad från graven” Luk. 24:1-12 Predikan Per Olof Svärdhagen Sång Nybrokyrkans kör
08 Sö   11.00 Gudstjänst med nattvard Joh. 21:1-14 Predikan Per-Olof Svärdhagen Sång Siljans Vokalensemble
15 Sö    11.00 Gudstjänst Joh 10:1-10 Predikan Per Knutsson, Rättvik Sång Marie Wallin
22 Sö   11.00 Gudstjänst Joh. 16:16-22 Predikan Per Olof Svärdhagen Nattvard Offerdag för Equmeniakyrkans nationella arbete Sång Kjell Lindström
29 Sö   11.00 Gudstjänst Joh. 16:5-11 Predikan Gunilla Brodin, Ockelbo

Maj 
06 Sö   11.00 Gudstjänst med nattvard Luk. 8:1-8 Predikan Lars-Olov Råsmark, Per Olof Svärdhagen Missionsinformation med Gudrun Svensson Insamling ”Hälsa för alla i Kongo”