Välkommen att besöka oss! Vare sig du är van eller ovan gudstjänstbesökare, vare sig du är trygg eller osäker i din tro, vare sig du känner dig tillfreds eller tyngd i livet, önskar vi att det ska finnas rum rum för dig i Nybrokyrkans gudstjänster och samlingar.

Som regel firar vi gudstjänst varje söndag kl 11.00. Ibland firar vi ekumenisk gudstjänst i någon annan kyrka.

Här ser du ett övergripande program över gudstjänsterna hösten 2018

Oktober
14 Sön  11.00 Gudstjänst
21 Sön  11.00 Sånggudstjänst med kören Cantabile, Västerås
28 Sön 11.00 Gudstjänst

November
03 Lör 11.00 (Allhelgonadagen) Gudstjänst i Bjursås Missionskyrka
04 Sön 11.00 (OBS – ny tid!) Gudstjänst med nattvard
11  Sön 11.00  Gudstjänst med Anders Soldh m.fl.
18 Sön 11.00  Gudstjänst
25 Sön 11.00  Gudstjänst

December
02 Sön 11.00 Gudstjänst – 1:a Advent
09 Sön 11.00 Gudstjänst med nattvard
16 Sön  11.00 Gudstjänst
24 Mån 23.00 Julnattsgudstjänst
30 Sön  11.00 Gudstjänst