Välkommen att besöka oss! Vare sig du är van eller ovan gudstjänstbesökare, vare sig du är trygg eller osäker i din tro, vare sig du känner dig tillfreds eller tyngd i livet, önskar vi att det ska finnas rum rum för dig i Nybrokyrkans gudstjänster och samlingar.

Som regel firar vi gudstjänst varje söndag kl 11.00. Ibland firar vi ekumenisk gudstjänst i någon annan kyrka.

Här ser du ett övergripande program över gudstjänsterna hösten 2018

December
02 Sön 11.00 Gudstjänst – 1:a Advent
09 Sön 11.00 Gudstjänst med nattvard
16 Sön  11.00 Gudstjänst
23 Sön 23.00 Julgudstjänst
30 Sön  11.00 Gudstjänst

Januari 2019
01 Tis 18.00 Ekumenisk gudstjänst i Stora Kopparbergs kyrka