Direkt efter gudstjänsten Equmenias julbasar med gröt, skinksmörgås, kaffe, lotterier, tävlingar.

14:00 Lucia från Musikkonservatoriet