Joh. 16:16-22

Predikan Per Olof Svärdhagen

Nattvard

Offerdag för Equmeniakyrkans nationella arbete

Sång Kjell Lindström