Maria Zackariasson, prof. i etnologi, om ungdomars erfarenhet av att vara med i Equmenia.