En vanlig kväll startar kl 19.00 med program. Vid ca 21.00 fikar vi och sedan avslutar vi med en andakt. Efter andakten är det fritt att vara kvar i kyrkan för att hänga, spela spel, pingis eller något annat.

Tonårskvällarna är för dig som går i åk 7 och uppåt.

Tonår 2018 fredagar kl 19.00 jämna veckor från och med 9 november

Höstterminen avslutas fredag 7/12 – återkommer med info om nya tillfällen under 2019