DELA för att HELA

Jag tror på delande. Och jag tror att delande är helande.

Gud delade med sig av sig själv, sin kärlek, sitt liv. Och det blev till vårt helande.

Jag tror att om vi bryter våra skal och vågar dela det som finns därunder av vilsenhet och ångest, drömmar och förhoppningar, så startar en helandeprocess inom oss och mellan oss. Det besynnerliga och befriande är att när sår möter sår stärks vi och helar. Dessutom blir en sådan öppen gemenskap sannare och starkare än den där man alltid måste skydda sitt rätta jag från andras blickar.

När vi delar våra liv, vår kärlek och våra tillgångar, bidrar vi till att hela vår värld. Idag lever vi isolerat från varandra i våra små kokonger av egoism och privat välbefinnande. Det leder till att vår värld trasas sönder och håller på att brista.

Men genom att dela pengar, tid, begåvning, visioner, så hjälper vi världen att läka.

När vi inte delar med varandra blir tillvaron fragmenterad. Det var inte en sådan tillvaro Gud tänkte sig vid skapelsen. Guds vision var snarare holistisk, en balanserad helhet. Men i sin egocentricitet bröt sig människan ur detta och så var de sköra banden till medmänniskor och natur skadade. Det är det sorgliga.

De goda nyheterna är att genom att vända oss tillbaka till varandra, till världen och till Gud, så öppnas kanaler som stärker och binder samman.

Alltså: dela för att hela.

Vad kan det betyda i ditt liv?